Helena Bross
Vem är jag?Lättlästa böckerKapitelböckerBiografier för barnLäromedel.Kontakt
 

Välkommen till min hemsida!

Jag är född är 1950 och när jag var sex år flyttade vi till förorten Vällingby utanför Stockholm. Skolan blev ett misslyckande till att börja med. Jag kunde inte lära mig läsa och därför skickades jag till läsfröken när de andra hade roliga timmen! Jag drog snabbt slutsatsen att jag var dum i huvudet. Det var en stor befrielse för mig när jag blev testad av en skolpsykolog och fick veta att jag var ”ordblind”. Ordet dyslexi hade man inte börjat använda ännu.
  När jag började i trean kom jag en s k läsklass. Det var en liten klass där alla hade svårt med läsning. Läraren var en äldre dam som specialiserat sig på läs- och skrivsvårigheter. Hon blev en mycket betydelsefull person för mig.
  Jag lärde mig läsa och tyckte att det var roligt. Men det bästa var att jag lärde mig skriva! Väldigt fort upptäckte jag att jag kunde använda mitt nya verktyg till att skriva precis vad som helst. Jag satte genast igång att skriva pjäser som jag och mina klasskamrater spelade. Jag skrev berättelser, dikter, brev, dagböcker. Jag skrev varje dag och det har jag fortsatt med.
  Efter gymnasiet utbildade jag mig till lågstadielärare och började arbeta i Tyresö 1973. Vi flyttade så småningom till Täby och där arbetade jag i skolan under många år. Det sjudande livet i skolan har alltid fascinerat mig och under många år skrev jag kåserier i Lärarnas Tidning.
  Skolan har också inspirerat mig till mina barnböcker. Egentligen har jag inte behövt hitta på så mycket, det har bara varit att hålla ögon och öron öppna för allt som hänt bland barnen.
   Mina första böcker kom ut 1987 och sedan dess har det blivit väldigt många. Jag har skrivit flera lättlästa böcker som vänder sig till nybörjarläsare. Jag tycker att det är viktigt att barn som just lärt sig läsa kan uppleva att de lyckas läsa en hel bok! Och den ska förstås vara rolig och berätta något som de kan känna igen sig i.
  Nu är jag inte längre lärare, men fortsätter som författare. Jag skriver både läromedel och vanliga barnböcker. Jag och min man har flyttat från Täby till Vällingby där jag växte upp.
  Jag är ibland ute på författarbesök i skolor och på bibliotek. Vanligen träffar jag barn i klasserna 1-3, men ibland besöker jag även klasserna 4-6. Jag brukar börja med att berätta om hur det var att ha svårt att lära sig läsa. Sedan berättar jag om mina böcker och om hur jag hittat idéer och inspiration.
  När jag föreläser för vuxna berättar jag om mina upplevelser av att vara ett barn med läs- och skrivsvårigheter. Som lärare har jag också förstått hur mycket vi vuxna kan göra för att främja barns läsning och hur viktigt det är att barn med läs- och skrivsvårigheter får ett riktigt bemötande.
--
Jag är mycket stolt över att jag tilldelats SCIRA:s hedersdiplom.
SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja forskning om läsning, läsundervisning och läsförståelse. Hedersdiplomet delas ut till den som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område.
På mitt diplom står det:
SCIRA:s hedersdiplom 2012 tilldelas Helena Bross för den glädje hon gett barn och vuxna med sitt skrivande om lek och allvar. För den eftertanke texterna skapat. För den klokskap i lärarrollen hon visat och för den värme och det engagemang i allt hon skrivit som inspirerat många lärare genom åren.
--
År 2016 fick jag Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds pris Lärkan.


Foto: Anders Wikberg, Sanoma Utbildning
 
HELENA BROSS | BARNBOKSFÖRFATTARE | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES | COPYRIGHT | HELENA.BROSS@TELIA.COM
Skicka e-post!