Helena Bross
 

Välkommen till min hemsida!

Jag är född 1950 och när jag var sex år flyttade vi till förorten Vällingby utanför Stockholm. Skolan blev ett misslyckande till att börja med. Jag kunde inte lära mig läsa och därför skickades jag till läsfröken när de andra barnen i klassen hade roliga timmen! Jag drog snabbt slutsatsen att jag var dum i huvudet. Det var en stor befrielse för mig när jag blev testad av en skolpsykolog och fick veta att jag var ”ordblind”. Ordet dyslexi hade man inte börjat använda då.

När jag började trean kom jag i en s k läsklass. Det var en liten klass där alla hade svårt med läsning. Läraren var en äldre dam som specialiserat sig på läs- och skrivsvårigheter. Hon blev en mycket betydelsefull person för mig.
Jag lärde mig läsa och tyckte att det var roligt. Men det bästa var att jag lärde mig skriva! Väldigt fort upptäckte jag att jag kunde använda mitt nya verktyg till att skriva precis vad som helst. Jag satte genast igång att skriva ner pjäser som jag och mina klasskamrater hittat på. Jag skrev berättelser, dikter, brev, dagböcker. Jag skrev varje dag och det har jag fortsatt med.

Efter gymnasiet utbildade jag mig till lågstadielärare och började jobba i Tyresö kommun 1973. Efter att ha bott några år i Tyresö flyttade jag och min man till Täby och där arbetade jag under många år. Det sjudande livet i skolan har alltid fascinerat mig och under många år skrev jag kåserier i Lärarnas Tidning.

Skolan har också inspirerat mig till mina barnböcker. Egentligen har jag inte behövt hitta på så mycket, det har bara varit att hålla ögon och öron öppna för allt som hänt bland barnen.

Mina första böcker kom ut 1987 och sedan har det blivit väldigt många. Jag har skrivit flera lättlästa böcker som vänder sig till nybörjarläsare. För mig har det varit viktigt att barn som just lärt sig läsa ska uppleva att de lyckas läsa en hel bok! Och den ska förstås vara rolig, spännande och berätta något som de kan känna igen sig i.

Nu arbetar jag inte i skolan längre, men fortsätter att skriva. Jag har skrivit både läromedel och vanliga barnböcker.

Numer bor jag och min man i Vällingby där jag växte upp.


Jag är mycket stolt över att jag år 2012 tilldelades SCIRA:s hedersdiplom.

SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja forskning om läsning, läsundervisning och läsförståelse. Hedersdiplomet delas ut till den som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område.

På mitt diplom står det: SCIRA:s hedersdiplom 2012 tilldelas Helena Bross för den glädje hon gett barn och vuxna med sitt skrivande om lek och allvar. För den eftertanke texterna skapat. För den klokskap i lärarrollen som hon visat och för den värme och det engagemang i allt hon skrivit som inspirerat många lärare genom åren.

År 2016 fick jag Sveriges Läromedelsförfattares pris Lärkan.


Foto: Anders Wikberg, Sanoma Utbildning
 
HELENA BROSS | BARNBOKSFÖRFATTARE | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES | COPYRIGHT | HELENA.BROSS@TELIA.COM
Skicka e-post!